Pobranie uprawnionych dostępów

3 dniowe – szkolenie dla nauczycieli hiszpańskiego z metody naturalnej we Wrocławiu

Chcesz poznać narzędzia, by prowadzić lekcje z młodzieżą i dorosłymi od pierwszej lekcji po hiszpańsku?
¿Te gustaría conocer las herramientas necesarias para conducir tus clases de ELE para adolescentes y adultos en español desde el primer minuto?

Chcesz poznać zasady stosowania cyklu podczas lekcji, który motywuje ucznia do powtarzania materiału, budowania pełnych zdań i zadawania pytań?
¿Quieres conocer cómo aplicar el principio del ciclo en la enseñanza de idiomas y motivar a tus alumnos a que repitan el material visto, se pronuncien con frases completas y hagan preguntas?

Chcesz, aby Twój uczeń zapomniał o tym czym jest „bariera językowa”?
¿Quieres que tus alumnos olviden lo que es la barrera linguistica?

Chcesz być nauczycielem skutecznym, dynamicznym i poszukiwanym?
¿Quieres ser un profesor eficaz, dinámico y requerido por los alumnos?

Chcesz wyróżnić się spośród innych niecodzienna metodyką?
¿Quieres diferenciarte por tu extraordinaria metodología?